Některé funkce našich stránek využívají JavaScript, prosím zapněte jej.

Společnost Speciální montáže, jak napovídá název, se orientuje na speciální dodávky, služby a produkty. Pracujeme s nevšedními materiály. Dokážeme nemožné se vším možným. Další informace naleznete pod piktogramy branží.

Nabízíme kvalitu, preciznost a individuální přístup. Zpracování cenových kalkulací je zdarma. Dovolte nám, stát se Vaším dodavatelem. Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem.

Ve výběrových řízeních nabízíme seriozní cenové kalkulace. Plně nasloucháme požadavkům investora. Díla dodáváme v dohodnutých termínech bez vad a nedodělků. Dodržujeme veškeré technologické postupy. Myslíme na ochranu zdraví a bezpečnost práce. Při našich činnostech se snažíme maximálně eliminovat negativní vlivy na životní prostředí.